Promoting Improved Social Dialogue in Malta / Insaħħu d-Djalogu Soċjali f’Malta

SEM implimentat proġett finanzjat minn fondi Norveġiżi bil-għan li jissaħħaħ id-djalogu soċjali f’Malta. Il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet li ħarġu mill-proġett kienu ppreżentati lill-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, Carmelo Abela, responsabbli mid-djalogu soċjali, waqt business breakfast li għalih attendew rappreżentanti tal-imsieħba soċjali, tal-gvern u tas-soċjetà ċivili. Il-proġett kien finanzjat mill-programm ‘Djalogu Soċjali – Xogħol Diċenti’.

SEM implemented a project aimed to strengthen social dialogue in Malta. The conclusions and recommendations resulting from the project were presented to Minister within the Office of the Prime Minister Carmelo Abela, responsible for social dialogue, during a business breakfast attended by representatives of social partners, government and civil society in Malta. The project was supported by the Norwegian funds, through the funding programme, ‘Social Dialogue - Decent Work’.