Il-korpi kostitwiti u s-soċjetà ċivili bir-rwol importanti fid-diskussjonijiet dwar deċiżjonijiet floqsma ekonomiċi, soċjali, u ambjentali tal-pajjiż – Ministru Carmelo Abela

03 February 2020