Il-MEUSAC strumentali biex €55 miljun minn fondi Ewropej jissarrfu fi proġetti ta’ fejda għall-poplu Malti u Ghawdxi

14 November 2019