Il-programm annwali ta’ ħidma tal-Kummissjoni Ewropea diskuss waqt il-laqgħa tal-Core Group tal-MEUSAC

26 January 2018