Is-sħab soċjali f’diskussjoni dwar l-iskart tal-kostruzzjoni fil-kuntest tad-Direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar ir-rimi ta’ skart ġewwa ‘landfills’ u l-isfidi mal-miri ambizzjużi tal-istess direttiva

28 February 2019