L-Unjoni Ewropea tal-futur hija dik li tibqa’ tiggarantixxi l-libertà, is-saħħa u s-sigurtà, u li tara li l-ġid jitqassam b’mod ġust – Il-President

09 November 2020